Thailand, I love you

By Ané du Preez, April 2020

Thailand, I love you.

ประเทศไทย ฉันรักคุณ

PratheThai chan rak khun

Thailand, I was planning to be here for one year.

ประเทศไทย ตอนนั้นฉันวางแผนที่จะอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งปี

PratheThai  ton nun chạn wāngp̄hæn tee ca you tee nee pen welā 1 (nung) pee

Three years later and I am still here.

แต่สามปีต่อมา ฉันก็ยังอยู่ที่นี่

Tae 3 (sam) pee t̀o mā c̄hạn kor yạng you tee nee

You’re my second home.

คุณคือบ้านหลังที่สองของฉัน

Khuṇ khụ̄x b̂ān lạng tee 2 (sung) khxng chạn

Sometimes I feel I roam.

บางครั้งที่ฉันรู้สึก ฉันก็จะออกไปท่องข้างนอก

Bāng khrậng tee c̄hạn rū̂s̄ụk c̄hạn kor ja ork pai tong kang norg

You showed me that compassion is the way of living

คุณแสดงให้ฉันเห็นว่าความเมตตาเป็นวิถีชีวิต

Khuṇ s̄ædng h̄ı̂ c̄hạn h̄en ẁākhwām mettā pen wit̄ee chīwit

You showed me the beauty of mother nature that is singing.

คุณแสดงให้ฉันเห็นถึงความงดงามของธรรมชาติที่กำลังร้องเพลง

Khuṇ s̄ædng hi cchạn h̄en t̄ong khwām ngdngam k̄hxng

ṭharmchāti tee kảlạng rongpleng

You showed me that we are all connected

คุณแสดงให้ฉันเห็นว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกัน

Khuṇ s̄ædng h̄ı̂ chạn hen wā reā thuk khn cheụ̄m yong kạn

and I was immediately affected by your beauty.

และฉันก็ได้รับผลกระทบจากความงามของคุณในทันที

Læa cchạn k̆dị̂ rạb p̄hlk ra thb cāk khwam ngām k̄hxng khuṇ nı thạntee

I had moments that I was sad, but it wasn’t all bad.

ฉันมีช่วงเวลาที่ฉันเศร้า แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายทั้งหมด

Chạn mī chwng welā tee c̄hạn ṣ̄er̂ā tæ̀ k̆ mai dị̂ lew rrāy thậngh̄md

I had hard moments, but it wasn’t all dark

ฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่มันก็ไม่มืดทั้งหมด

Chạn mee ch̀wng welā tee yāk lảmbāk tæ̀ mạn k̆ mee mụ̄d thậngh̄md

I had exciting moments and made the best memories.

ฉันมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและได้สร้างความทรงจำที่ดีที่สุด

C̄hạn mī ch̀wng welā tee nā tụ̄̀ntên læa dye s̄rāng khwām thrng cả tee dee thī̀s̄ud

It felt like I had new accessories that instantly added to my life.

รู้สึกเหมือนมีอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตของฉันโดยทันที

Rū̂s̄ụk h̄emụ̄xn mee xupkrṇ̒ h̄ım̀ tee pheìm k̄hêā mā nee chīwit k̄hxng c̄hạn thạntee

I love the sound of Thai.

ฉันรักเสียงของคนไทย

Chạn rạk s̄eīyng k̄hxng khn thai.

I love the taste of mango & sticky rice.

ฉันชอบรสชาติของข้าวเหนียวมะม่วง

C̄hạn chxb rs̄chāti k̄hxng k̄ĥāwh̄enīyw mam̀wng

I love the smell of homemade green curry

ฉันชอบกลิ่นของแกงเขียวหวานแบบโฮมเมด

C̄hạn chxb klìn k̄hxng kæng k̄heīywh̄wān bæb ḥom med

Sometimes we are all in a hurry

บางครั้ง เราทุกคนต่างก็รีบร้อน

Bāng khrậng reā thuk khn rīb r̂on

that we sometimes forget to pause and embrace the moment.

ที่บางครั้งเราลืมที่จะหยุดชั่วคราวและยอมรับช่วงเวลา

Thī̀ bāng khrậng reā lụ̄m thī̀ ca h̄yud chạ̀wkhrāw læa yxmrạb ch̀wng welā

Thank you for teaching me about compassion.

ขอบคุณที่สอนฉันเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ

K̄hxbkhuṇ thī̀ s̄xn c̄hạn keī̀yw kạb khwām h̄ĕn xk h̄ĕncı

Thank you for teaching me about being humble.

ขอบคุณที่สอนฉันเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน

K̄hxbkhuṇ tee s̄xn c̄hạn keī̀yw kạb khwām x̀xnn̂xm t̄h̀xm tn

Thank you for all the memories and friends you’ve given me.

ขอบคุณสำหรับความทรงจำและเพื่อนที่คุณมอบให้ฉัน

K̄hxbkhuṇ s̄ảh̄rạb khwām thrng cả læa pheụ̄̀xn thī̀ khuṇ mxb h̄ı̂ c̄hạn

Thank you for teaching me about genuine connection and self-reflection.

ขอบคุณที่สอนฉันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่แท้จริงและการสะท้อนตนเอง

K̄hxbkhuṇ thī̀ s̄xn c̄hạn keī̀yw kạb kār cheụ̄̀xm t̀x thī̀thæ̂ cring læa kār s̄atĥxn tnxeng

Thank you for teaching me what I need to know.

ขอบคุณสำหรับการสอนฉันในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องรู้

K̄hxbkhuṇ s̄ảh̄rạb kār s̄xn c̄hạn nı s̄ìng thī̀ c̄hạn cảpĕn t̂xng rū̂

You’ll always be in my heart

คุณจะอยู่ในใจฉันเสมอ

Khuṇ ca xyū̀ nı cı c̄hạn s̄emx

and I feel grateful to be here for a little longer

และฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้อยู่ที่นี่อีกนาน

Læa c̄hạn rū̂s̄ụk k̄hxbkhuṇ thī̀ dị̂ xyū̀ thī̀ nī̀ xīk nān

It all made me stronger.

มันทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น

Mạn thảh̄ı̂ c̄hạn k̄hæ̆ngkær̀ng k̄hụ̂n

Thailand, I will love you forever.

ประเทศไทย ฉันจะรักคุณตลอดไป

Pratheṣ̄thịy c̄hạn ca rạk khuṇ tlxd pị

Thank you.

ขอบคุณมาก

K̄hxbkhuṇ māk

Uncategorized

anesadventures View All →

Hi there! My name is Ané du Preez and I am from South-Africa. I am a teacher, writer and a solo traveler. I love learning about other cultures and traditions. I love good coffee, having interesting conversations and I love traveling. This blog is to share my wonderful adventures with all of you. I’ve been discovering the gems of mother nature and its amazing people. Join me as we venture into the beauty and inspiration that is all around us. I am an advocate for all to live their life to the fullest. To travel is to live!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: